Vẫn đang đi học nhưng ny em lại mê cá độ. Lúc đầu thì chỉ đánh vui thôi nhưng càng ngày càng ham đánh nhiều. E đã khuyên nhiều lần mà vẫn không bỏ đc còn giấu e để đánh. E phải làm sao đây?? Please!!!!


Gởi từ ứng dụng Webtretho của Koimk94