hic, như title ah. Em sinh 4/4/90maf lấy người sinh 9/12/87 thì thế nào ah? . chị em nào có kinh nghiệm xem tuổi lấy chồng vào xem giúp em với ! thanks ah !