Sở dĩ topic này ra đời vì CLUB của những người CAI NGOẠI đã bị MOD khóa một cách...không thương tiếc sau khi những trại viên muốn " OFFLINE " một buổi....từ giờ anh chị em đang cai vào đây nói chuyện cho nhiều nhé...những ai muốn OFFLINE thì có thể gửi PM cho nhau...tránh bị MOD nhòm ngó....đây là quyền lợi chính đáng của mọi người mà:Laughing::Laughing::Laughing: