Có ai giống em không ?


25 tuổi mới yêu mà kết thúc sau 1 năm tìm hiểu. Lúc đó chắc có lẽ mình chưa có kinh nghiệm để yêu, giờ thì lại sợ yêu.


Mới có 26 thôi mà cả gia đình , dòng họ rao bán trên khắp mặt trận tổ quốc !!!


Năm nay tốt hay sao mà Bạn bè cưới , nhà nhà cưới.


Thiệt khổ ?


Có ai đang giống em không ạ?


Cùng bơi vào chia sẽ cùng nhau nà