Vừa xem xong Lương Sơn Bá-Chúc Anh Đài. Cuộc đời sao mà buồn thế. Yêu nhau mà không lấy được nhau. Có duyên mà không có phận. Thuyền trôi đi đâu, bến nằm chờ một mình. Như vậy, thà cặp bồ còn hơn nhỉ?


Các mẹ thấy thế nào?