Anh chị nào có kinh nghiệm tư vấn giúp em cách nói chuyện với bố mẹ người yêu, kiểu muốn đặt vấn đề qua lại ý, em chả có tí kinh nghiệm nào :((