bạn nào rảnh ,  tối nay mình mời càe , an uong , xem phim nhé . Ưu tiên nữ nhé . Khu vực ha noi   Buồn quá cac bạn à . Tình yêu thì lênh đênh , chang đâu vào đâu . Công việc thì nam sau mình mở cửa hàng , mà chỉ sợ thất bại  . Đau đầu . Cần lam 1 ng bạn co thể cho mk những gợi ý trong đời .