Sao thế này, mình đang ngoại tình với người yêu cũ sao, chỉ qua nhưng tin nhắn và điện thoại, rồi chắc chắn sẽ tới gặp lại mặt nhau thôi.Tồi tệ thế nhỉ