NẾU THẬT LÒNG YÊU

Nếu thật lòng yêu nhau


Thì không gì ngăn cách được


Tuổi tác, địa lý chẳng hề chi


Ốm đau, bệnh tật chẳng là gì


Chỉ cần tình yêu em là thật


Anh nguyện suốt đời chung thủy mỗi mình em.

Rồng Rơi Lệ

hình ảnh