Tất cả mọi thứ đang quay lưng lại.mọi ấp lực dồn về kug chỉ vì tiền.con người thật là k có tình nghĩa chỉ nghĩ lợi về mk.mà k nghĩ rằng khi khó khăn mk đã giúp đỡ họ và thông cảm cho họ nhue thế nào.giờ mk khó khăn k có lấy một ai giúp đỡ và thông cảm.mọi người mk từng giúp họ chỉ biết lấy mọi cái lợi về cho họ.mk chịu thiệt quá nhiều.nhưng k một lời nói họ. Đúng là cuộc sống k phải cứ giúp người là người tốt lại đó chỉ là trong sách vở.k biết mk có thể trụ dk bao lâu nữa đây khi mà tất cả đều gây áp lực và dồn mk vào chân tường.nghĩ mà thấy buồn.chỉ mong trả hết nợ để từ nay k còn gọi những tiếng ae nữa.vì chỉ những lúc như thế này mk mới nhận ra mọi thứ ngoài xã hội này thật k đơn giản toàn lợi dụng và thân thiết khi mk có tiền và nhiều thứ trong tay.khi hết nhớt thì tranh nhau cấu xé.đau lòng nhưng k biết làm sao vì mk đang lâm vào cảnh ngàn cân treo sợi tóc chắc k nổi mấy ngày nữa là rụng.chán quá ai có thể giúp tôi đây xã hội này làm tôi thất vọng và mệt mỏi quá