Đọc trong đây , mới biết rằng mùi đàn ông hấp dẫn đàn bà rất mạnh , và mùi đàn bà cũng hấp dẫn đàn ông rất mạnh . Nhưng trên thị trường chỉ thấy người ta sx và bán toàn dầu thơm nước hoa , mà chưa thấy có bán loại này.


Vậy "đề nghị":Laughing:các nhà khoa học về hóa mỹ phẩm hãy "ngâm kíu" và chế tạo nước "mùi đàn ông" và nước "mùi đàn bà" thay cho nước hoa , dầu thơm. Đảm bảo bán rất chạy , doanh thu cao , lợi nhuận lớn. Vậy có cầu thì phải có cung , tương lai sẽ có :Laughing:


Có thể chiết suất từ tự nhiên hay tổng hợp bắt chước:Laughing:


Trong tương lai, quý bà tới shop , chỉ cần bảo :"Bán cho tôi một chai "mùi đàn ông" là có ngay !":Laughing:


Còn quý ông thì : "----------------------''-----------------------":Laughing:


Không biết người ta nghĩ ra chế mấy cái mùi này chưa nhỉ ?:Laughing: