Anh đã được gặp em-một cô gái kỹ tính nhưng hiền lành dễ thương. Anh đã cố gắng tìm hiểu và biến mình trở thành một phần trong cuộc sống của em. Nhưng anh đã lầm. Dù anh vẫn biết qua lời người khác nói em là một cô bé kỹ tính, vì em vẫn chưa yêu ai mà, nhưng anh đã không mường tượng được rằng những lời nói của anh rồi cũng không có ý nghĩa gì với em. Những dòng tin nhắn của em dần thưa và em cũng không dành một chút quan tâm gì tới người nhắn tin cho em. Anh thấy hơi hẫng hụt nhưng anh hiểu rằng rồi đây anh sẽ phải thay đổi cái cách anh ăn nói để rồi một ngày quay đầu trở lại anh biết rằng em chính là một dấu mốc để anh trở thành một con người hoàn hảo hơn xưa!