Mình lập top này mong gặp những bạn có người yêu cùng đơn vị, và chia sẻ để xem những gì người đó nói về công việc có đúng không? ^^