Mình năm nay đã ngoài 30 rồi, bị duyên âm theo phá suốt hơn 3 năm nay. Trước giờ mình cứ nghĩ người mà mình hay gặp trong giấc mơ là người sẽ gặp trong tương lai nên không có nghĩ ngợi gì. Nhưng từ giấc mơ vào ngày rằm tháng 7 vừa rồi thì mình xác định đó chính là một vong nam theo mình, còn nói là đợi dẫn mình đi nữa. Tuy chưa có XXX gì nhưng cũng bắt đầu có hành vi sờ mó rồi, may là mình thức kịp lúc. Họ nói mình đừng làm việc gì cả, chỉ ăn ở không chơi thôi (huhu). Mà đúng là cho mình ăn ở không chơi thiệt, mình làm chỗ nào cũng không yên thân, một năm đổi 2-3 chỗ làm, 2 năm trở lại đây thì cứ một năm là đi làm được có mấy tháng.


Mình đã thử nhiều cách rồi, vô chùa xin quy y, đi đọc kinh mỗi ngày. Ngày nào cũng tụng Chú Đại Bi 2-3 lần mà xem ra không ăn thua. Hôm trước vong còn nhờ người nói mình cúng hình nhân cho anh ta, mình lên chùa Linh Quang Tịnh Xá ở quận 4 hỏi thì sư thầy không cho cúng, mẹ mình cũng không cho cúng. Họ chỉ bảo mình chuyên tâm tụng kinh mà thôi. Mình có khấn xin anh ta cho biết tên họ để vào chùa cúng cho mau sớm siêu thoát nhưng anh ta không cho. Mình thấy nếu cứ để kéo dài như vậy hoài thì không ổn chút nào nên lên đây nhờ mọi người ai biết thì chỉ giùm mình với. Nếu ở trong phạm vi Sài Gòn và trong chùa thì càng tốt.