Ex: ngày đầu tiên giận nhau anh đập vỡ A


Ex: lần 2 là B


Ex: lần 3 là C


Ex: lần 4 là D


Ex: lần 5,6 anh còn lại E, và F(A,B,C,D,E và F là những món quà em tặng Ex lúc yêu nhau các mẹ ạ, và Ex làm như thế trong những lần bọn em giận nhau trước đây, hôm nay chia tay EX mới nói :Sad:)Anh à, những món quà của anh, em còn giữ hết, khi giận nhau hay cả lúc này, em cũng k nỡ làm j cả, vì em trân trọng chúng, giống như tôn trọng anh và tình cảm mình đã từng có. Vậy mà anh đối xử với những đồ em tặng anh như thế mà được à? Đập?!?...Có nằm mơ em cũng chẳng tưởng tượng ra được. Chắc bây giờ anh ném hết đi rồi nhỉ? Uh, delete đi. Cũng may, em còn đang đan dở cho anh 1 cái khăn, đêm hôm kia còn cố thức để đan xong nhanh nhanh, đem giặt rồi còn bọc, may cho nó quá, vì k bị biến thành giẻ lau nhà. Phúc đức 7 đời nhà nó :100:


May mà em k lấy anh, k có khi sau này giận nhau anh lại vác đá tảng chọi em hay rút dao xiên em thì...:Worried: