22 năm, với nhiều người thì đã là dài, nhưng với nhiều người khác thì… cũng rất là dài luôn. Em giờ đã lớn, nhưng chưa hẳn là già, mà cũng không còn trẻ. Nói chung, em đang tán cô ấy. Cờ rớt em đang tham gia cuộc thi ngàn năm chỉ có 1. Cô ấy nói nếu em đạt giải nhất em sẽ tặng em 1 điều ước. Mọi người giúp em thoát ế với ạ. Em ế 22 năm rồi. Giờ chỉ có mọi người giúp được em thôi. Mãi yêu mọi người

https://www.facebook.com/sinh.le.92798/posts/1457872044413053

Loading interface...