Mình năm nay 28 tuổi rùi.Do tính chất công việc nên ít giao lưu và tiếp xúc với mọi người. Hiện tại vẫn đang đơn độc. Mong làm quen để kết bạn có thêm nhiều mối quan hệ và nếu may mắn thì có thể tìm được 1 nửa của mình.Nếu bạn nào quan tâm và nghiêm túc thì liên lạc lại với mình.


YM: isolation2010


Các thông tin khác thì tìm hiểu dần dần khi đã là bạn.