Chúng em muốn cuoi nhau nhưng 2 bên gđ k cho có anh chị nào giúp em làm giấy siêu âm thai giả đuoc k ạ


Anh chị nào biết giúp em vs