Đâu là cuộc sống em muốn, đâu là con đường em đi, đâu là em, đâu là ngôi nhà của em...hả anh!!!


Em muốn gì, bây giờ em không biết em muốn gì.


Em lạc lối mất rồi.


Con đường về nhà sao nay bỗng xa quá.