Hi cac chi


Cho e hỏi quan hệ kiểu nữ ngồi trên có khó thực hiện ko ạ ? 


E canh mà chẳng dc. Ko biết sao vì sợ ngồi mạnh thì gãy súng của bạn trai