TÌNH YÊU

Anh yêu em không phải vì em đẹp


Cũng không vì dáng siêu mẫu của em


Mà yêu bởi tâm hồn em trong sáng


Không bẩn đục bởi những những thứ hư danh


Cũng vì em tính nết hiền lành


Không cáu giận mỗi khi anh mắc lỗi


Và cũng bởi vì em hay nói


Nói những lời rung động trái tim anh


Anh yêu những gì mà em có


Chứ không phải vì em đẹp em xinh.

Rồng Rơi Lệ

hình ảnh