xin chào mọi người em là Nhi hiện em vẫn còn là một học sinh . hôm qua thg bạn em có tỏ tình em mà em không có tình cảm j với nó , nó biết người emm thik là ai và còn là bạn thân của nó nữa . nó cứ khăng khăng muốn em phải lm ny với nó. thì lúc đó lòng em cũng lâng lâng nên cũng chấp nhận làm người yêu nó . em thề là em chẳng có tí tình cảm j với nó . nó nhắn tin cũng nhạt , em có tâm sự với bạn thân thì nó có bảo mày thử cho nó cơ hội nhưng em lại không có 1 chút rung động j với nó em cảm thấy bản thân mệt mỏi với nó 


em nên là gì đây ạ