em mình hiện tại vẫn còn đang đi học,do học xa nhà nên hiện tại em mình cũng đang ở cùng vợ chồng mình. thật ra chuyện trong gia đình thì em trai mình với hai vợ chồng vẫn bình thường, chỉ là mấy hôm nay không biết sao thấy buồn buồn nên nay chồng đi vắng lúc ăn cơm mình mới hỏi chuyện xem cậu em bị sao. Thì mới biết rằng anh ấy đang yêu một cô bạn nhưng đang không biết nằm trong mối quan hệ gì cả. Bởi chưa có gì gọi là phân vào rõ ràng hết. Em mình thì đi học còn đi làm thêm phần để học hỏi thêm nhiều điều phần là để có thể có tiền để sử dụng trang trải cuộc sống hơn. vì cũng lớn rồi nên mình cũng tôn trọng quyết định của em trai mình thôi chứ không cấm đoán gì. Hôm qua nghe câu chuyện tình cảm của nó xong mà mình tức, được cái em mình thương ai thì thương thật lòng hết mình kiểu vậy đó, xong yêu một bé nhỏ hơn tuổi học cùng trường. Sáng nào em ấy đi học em mình cũng chở đi chở về rồi lại dẫn đi ăn, có mấy lần ăn sang đến nổi mình không thể ngờ, còn nói bóng nói gió rằng thích hàng hiệu để em mình đi mua nữa. thật sự mà nói em ấy dùng định nghĩa "bào" em mình rất nhiều luôn, thế mà khi em mình nói lời yêu thì em ấy lại không chịu, lần 1 lấy lý do là mới chia tay chưa quên được nên không muốn làm em mình đau. Em trai mình nghĩ cũng đúng nên vẫn muốn tấn công đến bây giờ tỏ tình thì vẫn chưa đồng ý chắc cũng lần 4 lần 5 rồi ấy nhưng mà vẫn bắt em mình trả tiền cho những điều bé đó muốn. Bây giờ không biết giữa hai đứa nó là mối quan hệ như thế nào nữa như các bạn, các bạn sẽ khuyên em trai mình như thê nào ạ