Thôi kệ, em viết ra đây để khỏi suy nghĩ nhiều


Chuyện là thế này


Về quê chơi, hôm ấy có pa ở nhà, biết có ny r


Ổng nói " đừng cho con gái en, con gái dụ dỗ bala bala"


Haizz tính cho con ế sao ##