có bao giờ trong cuộc đời,bạn cảm thấy bất lực?


vi tất cả những gi minh làm đều không được như mong muốn..


vi tất cả những người bạn yêu thương đều quay lưng phản bội bạn


và dù rằng bạn chấp nhận cho rằng mình sai trong khi điều đó không phải lỗi của bạn nhưng với họ vẫn chưa là đủ


bạn bế tắc và tim kiếm lời khuyên nhưng đáp lại chi là im lặng


bạn gào thét nhưng tất cả đều vô vọng


bạn cô đơn lạc lõng


bạn buồn nhưng không thể khóc


bạn đau lắm nhưng vẫn phải cố gượng cười


bạn sẽ như thế nào?