Khi yêu người đã có một đời vợ và một đứa con, tôi biết mình sẽ phải chịu những thiệt thòi, nhưng vẫn xác định đến với nhau.


Tôi không phản đối người yêu tôi về nhà vợ cũ thăm con, vì đó là máu mủ, là trách nhiệm, nhưng tôi có ích kỷ quá không khi cảm thấy khó chịu khi anh ở lại ăn cơm. Mọi người cho mình ý kiến với.