Minh gọi NY lên đi chơi với mình vì mình sắp về quê mà lâu rồi chưa gặp. A ấy nói dứoi chỗ a ấy đang mưa. Nhưng thực tế mình gọi bạn của mình hỏi thử thì ai cũng nói ở đó không có mưa!

Mình nên làm gì bây giờ ạ?