Chúng mình quen nhau như thế nào vậy? Thật là khó hiểu ko lẽ cô ấy không muốn làm bạn với mình nữa sao ..................................Buồn Buồn wóa . Mong các bạn giúp mình