Mọi người ơi cho e lời khuyên với e thích 1 bạn trong lớp nhưng e ko bít bạn ấy có thích e ko


Mọi người cho e hỏi làm sao để bít đc con gái thích con trai sẽ tỏ thái độ thế nào:-?