Chả là thế này, hôm nay em và anh xã cùng 2 baby đi chơi tại Sapa. Lúc chiều vào khách sạn có ghế tình yêu, em chả biết dùng như nào. Thế là 2 vc vào google tìm hiểu và thử theo các thế. Thấy rất dễ chịu, nhẹ nhàng và không mỏi mệt. Sự trải nghiệm thật sự rất thích thú và thoải mái