Đây là topic của e!! Chú (kung) fu có topic 1 phút thật lòng cháu có topic 1 phút gào thét haha.


Các bác các thým có gì khó chịu, ức chế, mệt mỏi hay vui sướng... thì vô đây gào thét nhé.


Em ghét phải lên trường ĐH!! Em muốn YêU!!