Nói về hình thức nhé !


Xin ý kiến thực tế , không có trả lời nước đôi , kiểu lý thuyết huề vốn để an ủi nhe.


Gái xấu là gái nhìn vào là không muốn ăn cơm.


Gái cực xấu là nhìn vào đã muốn "ọe........."