Bọn em quen nhau được 2 năm rồi, giữa tháng 4 này anh ấy sẽ đi du học úc 3 năm. Em muốn tặng gì đó để anh ấy luôn nhớ đến em. Nhờ các chị tư vấn hộ ạ