Trong tình yêu con gái phải chịu nhiều thiệt thòi hơn con trai, bởi vì xuất phát vốn dĩ từ tính nhạy cảm của con gái, hay suy nghĩ nhiều chuyện và cũng đa sầu đa cảm hơn nên sẽ luôn là người phải chịu nhiều thiệt thòi trong chuyện tình cảm.


Là một người con trai đừng bao giờ đem tình cảm của con gái người ta ra để đùa giỡn. Người ta hay nói cái câu “Phụ nữ là để yêu thương”. Bởi vậy đừng có làm cho người ta hiểu lầm và gieo cho họ hi vọng về tình cảm.

Có nhiều người con trai họ rất vô lí, họ lấy tình cảm của con gái xem như là thú vui để họ có thể chơi đùa, chơi chán rồi thì lại cho sang một xó. Làm như vậy có biết được là họ phải chịu nhiều tổn thương đến nhường nào hay không. Người ta là con người, cũng biết đau biết buồn chứ không phải là một món đồ chơi để họ chơi chán rồi lại vứt. Bản thân mình đã từng trải qua cảm giác này rồi nên thực sự rất ghét những người con trai không biết tôn trọng tình cảm của con gái và xem thường cái tình cảm đáng quý và đáng trân trọng ấy.

hình ảnh

Làm ơn đã không thể đem lại được hạnh phúc cho người ta thì cũng đừng gây thêm nhiều đau khổ cho họ.