chào cả nhà, mình có một người bạn xưa hôm nay người ấy bảo mình là anh chưa lập gia đình vì anh phải tìm một người đồng ý sinh con cho anh xong rồi mới cưới, vì anh là con một mà. Nhưng chưa ai chịu, các mẹ xem anh này nghĩ thế có thiệt thòi cho chị em mình ko?