Thắc mắc có hệ thống và cũng vì ăn theo Topic người đàn ông lên Zalo làm gì nên hôm nay đêm khuya rảnh rỗi sinh nông nổi đặt ra một câu hỏi nóng hổi là Đàn ông lên Webtretho là để làm gì và tựu chung lại họ là những thành phần thuộc kiểu nào của xã hội mong anh chị em nhào zô xếp gạch, :v