Chuyên đề đàn bà :


Mở đầu chuyên đề này , tôi xin phép được post mở màn nhé , mời các bạn cùng tiếp sức :


Đàn bà là một miền mâu thuẫn


Đàn bà thật sự phức tạp từ trong tâm hồn đến bên ngoài cơ thể.


Để hiểu được đàn bà , có thể sẽ phải thành lập cả một chuyên ngành khoa học : gọi là đàn bà học, và sẽ kéo theo sự hình thành của các viện nghiên cứu đàn bà , đại học đàn bà , kéo theo sự phát sinh các học vị như : tiến sĩ đàn bà học, thạc sĩ đàn bà học, cử nhân đàn bà học....tới web đàn bà , forum đàn bà...:Laughing:


Để bàn luận về các vấn đề của đàn bà , ước lượng thế giới đã , đang và sẽ hao tốn giấy mực , tiền của , thời gian , điện nước , dữ liệu ...vân vân và vân vân...gấp hơn tỉ lần thiệt hại do hai cuộc thế chiến góp lại.


Đàn bà cho dù ở bất kỳ thời buổi nào và bất kỳ nơi đâu trên quả đất này đều chiếm hơn 60 % dân số , với con số 60 % nhân lên cho hơn 6 tỉ dân toàn cầu bằng một con số thật sự rối rắm


Khi xưa , nhà thơ Xuân Diệu đã có câu :


"Đố ai định nghĩa được tình yêu"


Đến nay vẫn chưa ai định nghĩa được tình yêu vì thiết nghĩ muốn định nghĩa được tình yêu thì phải định nghĩa được đàn bà , mà đàn bà thì có tài thánh cũng không định nghĩa được ? :Laughing:


Nếu thế gian này không có đàn bà , thì đàn ông không cần đi tu vẫn đắc đạo thành Phật.:Laughing:


Có thể nói , đàn bà là một liều thuốc phiện cho đàn ông , không chích mà vẫn bị nghiện ...nặng.


Vậy thực sự là đàn bà làm khổ đàn ông chứ không phải đàn bà bị làm khổ bởi đàn ông như các quý bà hay than vãn.


Đàn bà cũng là bà chúa của sự lắm chuyện :


Ví dụ có câu hỏi rằng đàn bà thì tháng mấy là họ ít nói nhất, lời giải đáp là tháng hai bởi tháng hai có số ngày ít nhất - chỉ có 28 ngày.


Hay tục ngữ đã có câu : Điều kiện cần và đủ để tạo thành cái chợ là : chỉ cần hai người đàn bà và một con vịt .


Thôi , mời các bác tiếp ...:Laughing: