Khi phát hiện người yêu đi chơi với trai (bạn đồng nghiệp hay gì đó tôi không biết mà đi chơi riêng tới 21h mới về) đi chơi riêng là sao hả bà con cô bác các a các chị giúp tôi với