Rãnh rỗi Ngẫm Nghĩ dài giây thấy rõ cuộc sống và cuộc đời mỗi ngày điều xảy ra hết bất ngờ này đến hết bất ngờ nọ k biết chuyện tốt hay xấu tương lai và ngày mai ra sao cả..Mỗi ngày là một ngày mới xảy ra những điều mới mẻ quanh ta