Cho e hỏi có bạn trai nào chủ động ctay ny r sau đấy lại hối hận muốn quay lại k ak?