Chào cả nhà :


E có câu hỏi muốn hỏi cả nhà là:


Nếu 1 người con trai cái gì cũng tốt nhưng có 1 khuyết điểm la vì hoàn cảnh đưa đẩy mà sanh ra chi li (hoặc là hà tiện) trong cách xài tiền, vậy mình có nên tiếp tục quen hoặc tiến tới đám cưới kg ? Khi về sống chung, sẽ có những xung đột gì ?


Cám ơn mọi người trả lời .....