Mình và người đó đang thực sự trải qua một giai đoạn khó khăn.


Từ khi cả 2 bắt đầu đi làm, có quá nhiều thay đổi mà cả 2 k kịp thích ứng. Bây giờ đi bên nhau k còn cảm giác vui vẻ như trước đây nữa.


Bản thân mình vẫn thấy mình còn yêu người đó rất nhiều. làm sao để lấy lại cảm xúc ngày xưa. Vượt qua trở ngại tâm lý của thời gian buồn tẻ trước đây


Có phải tình yêu nào cũng phải trải qua một giai đoạn khó khăn, thử thách. Hay là nó đang tiến đến đoạn kết.


Mình rất yêu người đó và k muốn kết thúc. Ai có thể nói giúp mình làm sao để tìm lại về cảm giác trước đây được k.