khi tôi được 18 tuổi tôi mới bắt đầu biết yêu . Và cho tới bây giờ tôi chưa yêu ai khác ngoài anh ây:LoveStruc:,nhưng tôi có một vài lý do có thể cản trở việc tôi yêu anh ấy:Nottalkin: những người thân quanh tôi đều bảo tôi bỏ anh ấy họ không trê anh ấy xấu hay đẹp cũng không phân biệt giầu nghèo gì mà chỉ lo ngại một điều vì anh ấy ở xa anh ấy mãi tận TN vì sợ nếu tôi yêu anh ấy công việc tôi đi lại sẽ vất vả cho tôi một bên là tình yêu một bên là người thân tôi biết lựa chọn thế nào đây:Thinking:.Anh chị nào có cách nào không có thể chỉ họ em với nhé vì đây là mối tình đầu của em mà :Rose: Em xin cám ơn!