em có bà chi họ hơn 2 tuổi, nghe em nói ở đay các chị khuyên rất tận tình nên giờ nhờ mấy chị tư vấn giùm, chị em hỏi là có nên nói với nguời yêu là mình đang ghen k, tại thấy người yêu cũng thân thân mấy bạn gái trong lớp dh, mà chị ấy đâu có học cùng lớp với họ nên cũng hoang mang sao í , lo lo, vậy có nên nói với ng yêu để anh ấy nói rõ ràng ra cho đỡ lo k?