Mình rất nhớ cô ấy muốn đi qua nhà, chỗ làm việc để được nhìn thấy cô ấy. Mình đã né tránh tình cảm của cô ấy để quay lại với NYC để rồi nhận ra mình luôn nghĩ về cô ấy còn tc với NY chỉ là cái gì đó quá quen thuộc mà k dám từ bỏ. Mong mọi người đừng nghĩ mình tham lam, mình đâu muốn thế. Tình cảm nhiều lúc k thể làm như mình muốn. Bây giờ k thể thay đổi nữa nhưng mình rất muốn nói tc của mình với cô ấy. Mọi người nghĩ có nên k?