Cả nhà ơi, em đang bị trong tình trạng thía này:


1. Một anh ngoại hình khá ổn, tình tình trầm lặng, ít nói, gia đình khá giả, thích và đang cưa cẩm mình. Mình chưa đáp lại tình cảm, mà vẫn đối xử như bạn bè thôi...


2. Trong khi, bản thân mình lại đang cảm một anh xấu trai, nhà ngèo, nhưng tính tình sôi nổi, thẳng thắn và quan trọng là đứng trước anh ấy mình thấy rung động. Có điều, anh này lại không thích mình...


Hu hu, cứ như phim HQ ý, nhưng thực sự là thế, mình thấy buồn : (


Mình đã quyết định dừng tất cả lại, tạm trốn khỏi chốn tình trường một thời gian, để tĩnh tâm lại mọi vấn đề. Chán thật.


Có ai từng trong tình trạng như mình ko? và giải quyết vấn đề thế nào?