Em có vấn đề này muốn tham khảo ý kiến của mọi người, mong mọi người cho em chút cảm nghĩ.


Vấn đề em muốn hỏi là, có ai ở đây trong số các anh chị đã từng xxx trước hôn nhân mà sau đó cảm thấy hối hận hay không hề hối hận không?


Hối hận ở đây em muốn nhắc tới là hối hận vì sau đó bị khinh rẻ, coi thường hay là nạn nhân của kẻ thích "bóc tem" hoặc chia tay vì chán chả thèm nem...


Lý do em muốn biết là vì em muốn tìm hiểu xem họ sở khanh ở đời có nhiều như thế nào, vì việc này cũng có liên quan chút đến đời tư của em. :d