Người yêu cũ ( không hẳn là người yêu cũ, chỉ mới là hơn tình bạn 1 chút thôi thì họ phải đi xa, ở hai bầu trời khác nhau ) tranh luận về vấn đề tình bạn và tình dục. Tôi thì nghĩ là dù có tình cảm nhưng biết là không thể yêu nhau thì nên giữ tình bạn, còn hơn là cố tình yêu nhau mà biết chắc là không có happy ending. Còn anh ta thì sống theo quan điểm: cứ có cơ hội là hành động, không cần phải quan tâm tới điều gì cả, sẵn sàng phá vỡ mọi mối quan hệ tốt đẹp, chỉ cần đạt được mục đích. Anh lăng nhăng với nhiều người cùng 1 lúc.


Đây là những lời anh ta giành cho tôi:


" Gái anh không thiếu để chơi. Không cần tới em để giờ em nghĩ anh quan hệ lăng nhăng tùm lum như bây giờ"


"Nếu anh đã làm nhục em, thì em đừng chơi với anh nữa để tốt cho em"


"Anh đã quan hệ với người yêu cũ, với a, b,c...nhưng chẳng ai dằn vặt như em, vì anh luôn tôn trọng những người anh từng thương yêu"


"Khi 2 người si mê nhau, thì sao phải tội nghiệp nhau, sao phải nghĩ quá nhiều"


"Có gì em chửi anh đây này, chứ đừng viết thư chửi anh"


..........


Ôi, Anh là người đã từng là bạn của tôi....