bạn đã từng tha thứ cho người yêu phản bội mình rồi , thì bạn và người ấy giờ như thế nào rồi , bạn có thấy wuyết định của mình là đúng sai ?