hichic. sắp đến noel rùi, lại 1cái tết nữa sắp đến có bà con cô bác nào 85 mà vẫn còn ế ngy ko? zô tám chuyện cho đỡ buồn nào. số Trâu thậ lận đận ghê ha